divendres, 8 de novembre de 2013

Oriol Bohigas: “La democràcia s’està acabant” (1)

Carles Marquès

Avui Diumenge – (Maig?) 1994


Com els grans filòsofs de les ciutats-Estat de l’antiga Grècia, Oriol Bohigas ha sabut sempre que el poder el necessitava. Però, com tot autèntic intel·lectual, també ha estat conscient que era massa incòmode per als polítics.

Va dimitir el passat 5 d’abril com a regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. L’arquitecte Oriol Bohigas, quan va ser delegat d’Urbanisme d’aquest mateix Ajuntament, de la Barcelona d’aquests últims anys, va intentar també programar les infraestructures culturals  que de forma urgent faltaven, i encara falten, a la ciutat. El programa està fet, però les restriccions en el pressupost l’han anat frenant. Aquests motius econòmics de la dimissió són el teló de fons de l’entrevista, però interessava igualment saber quin serà el seu futur, i com veu ell el futur de la ciutat i del país. I és que les opinions de Bohigas, una persona que és incòmoda per a un poder que tanmateix el necessita són clares, meditades i sinceres. Com quan, per exemple, diu que la democràcia està en crisi, que està en contra del capitalisme i a favor de la independència de Catalunya. Seria un altre programa de Bohigas, el de la seva planificació com a persona.
            Com sempre passa, la conversa amb Oriol Bohigas és llarga. Alguns dels temes, a part dels que es desenvolupen més endavant, no poden quedar, per la seva importància, sense un breu resum, com a mínim. Bohigas, a part de les prioritats culturals de la ciutat, també ha comentat que n’hi ha que no ho són i, en canvi, s’han fet: el Centre de Cultura Contemporània, l’Auditori, el Teatre Nacional...
            També hi ha prioritats, per a ell, que corresponen no a l’Ajuntament, sinó a la Generalitat: “El problema de Barcelona és que és una ciutat que durant molts anys s’ha hagut de fer a ella mateixa, s’ha hagut de pagar la capitalitat de Catalunya”, afirma. Del que no vol parlar és del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), amb la fundació del qual no s’ha entès mai: “És tan evident el que passa amb això que ja no tinc gaires ganes de parlar-ne...” Sí que té ganes, en canvi, de parlar de molts altres temes, de present i passat però sobretot de futur.

-          I ara què, a què es dedicarà, quins plans té?
-          Tota la vida m’he dedicat al mateix, que és fer d’arquitecte. Només en dos períodes, d’aproximadament tres anys i mig cada un, he passat per l’administració pública: un com a delegat de serveis d’Urbanisme i l’altre com a regidor de Cultura. I abans havia tingut un altre període de dedicació intensa, si bé en un camp més específicament professional, quan vaig ser director de l’Escola d’Arquitectura. Però tret d’aquests parèntesis, que no ho són tant, sinó simples reduccions d’activitat, sempre torno a fer d’arquitecte. És el que m’agrada, i em sembla que m’hi sento més competent que en altres coses.
Com a personatge actiu, no. Entre altres coses, perquè a la meva edat ja no entra en les possibilitats normals. Però això no vol dir que la política no continuï sent un tema important per a qualsevol ciutadà, i per a mi en especial, perquè torno a fer política des de fora de l’Administració, amb més eficàcia que no des de dintre.
-          Molts diuen de vostè que seria un bon conseller de Cultura...
-          És una cosa impossible de constatar. Jo m’hi veuria o no, segons el context, l’oferta... és una visió molt llunyana de la meva realitat actual. No sé què faria.
-          Ser regidor de Cultura li ha deixat regust positiu o negatiu?
-          Depèn de com es miri. M’he convençut que costa molt que la cultura es converteixi en un tema prioritari, amb les polítiques d’avui en dia a Espanya. A França i molts altres països europeus i americans és molt evident, però aquí no hi entra. Hi entra lleugerament l’educació, amb un cert interès però encara mal orientat des del pressupost. Però la cultura no entra en cap dels estaments, ni Estat, ni autonomies, ni ciutats. I això és més greu que en altres països, perquè en aquest portem un gran endarreriment en les grans infraestructures culturals. És l’aspecte més negatiu d’aquest país, i m’he convençut que té molt poc remei: la ciutadania no se n’adona de la importància de no fer-ne, de cultura, perquè no és un element que faci moure vots.
-          I els aspectes positius, si n’hi ha?
-          N’hi ha molts. Un d’estrictament personal, que és estar tres anys prop d’una gran administració local i entendre per on van les coses. Després d’aquest període les veig diferents, entenc més bé per on van els problemes i les prioritats. I n’hi ha un altre, que ja no és només personal, sinó col·lectiu; veig que, malgrat tot, s’han fet algunes coses positives, de les quals estic molt satisfet. Per exemple, s’ha fet un programa. Potser és una pretensió, però no conec que hi hagi cap programa cultural, ja no de la ciutat, sinó un document sencer amb referència als problemes globals de Catalunya. És una aportació que d’alguna manera o altra quedarà, com va quedar el programa que vam fer quan vaig ser a Urbanisme, que es va desenvolupar fins al 92.
-          Quins problemes específics tenia l’àrea? Eren principalment econòmics?
-          Aquí també hem fet algunes coses positives. S’ha reordenat molt l’àrea, que venia terriblement desornada, amb molts errors anteriors, molt greus. Un era haver començat tantes infraestructures sense tenir un programa de previsions. No pot ser que, per acabar les feines començades, es necessitessin a la vora de 60.000 milions de pessetes; només d’inversió, no de manteniment, que això no ha calculat encara ningú... ¿Com es poden programar seriosament unes inversions, quan el pressupost d’inversió de l’àrea són 900 milions de pessetes l’any? Una de dues, o es lluitava per un canvi de pressupost, o es feia una programació.
-          Quines continuen sent les prioritats més urgents, doncs?
-          Les institucions culturals que no existeixen. Quan estiguin ben acabades, s’ha de pensar tota la programació cultural. I quines són? És evident que les teníem i hem perdut, les que ja tenen un contingut assegurat i les que tenen una prioritat, reconeguda arreu del món. Són tres criteris molt clars. En primeríssima línia hi hauria el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), un dels museus modèlics a Europa que, amb la guerra i el franquisme, va quedar molt destruït. A més a més, té un contingut immillorable i ja fa deu anys que està tancat. Això és una vergonya, que no passa en cap país civilitzat del món.
Una altra prioritat és el Liceu, que ja abans de l’incendi era urgentíssim, com s’ha demostrat. Quan es diu per què s’ha cremat el Liceu... doncs s’ha cremat perquè s’han endarrerit les obres. Una altra tan important com aquestes dues, per a mi, són les biblioteques populars. Hem de pensar que, per llei, l’Ajuntament, a allò que està realment obligat no és a tenir museus ni teatres d’òpera, sinó biblioteques. I a Barcelona només n’hi ha una de pública, de popular, a part de les especialitzades. La ciutat necessita una biblioteca a cada districte, i d’uns tres mil metres quadrats. Per a mi és un tema bàsic, i he de dir que he fracassat, a l’hora d’entusiasmar la gent de l’Ajuntament en favor de les biblioteques, perquè només n’he aconseguit una de nova, i jo pensava sortir d’aquests quatre anys almenys amb tres o quatre. No hi ha hagut manera que me’n sortís.

(Continuarà)